KASIM PROHIĆ

 
Zulfikar Zuko Džumhur
pisac i boem
1920 - 1989
. BROJ 1
elektronskog
izdanja revije
"MOSTOVI"
DOBRO NAM DOŠLI DRAGI ZEMLJACI,
A I ONI KOJI TO NISU!dr.

K
A
S
I
M

P
R
O
H
I
Ć
NASLOVNICA   Redakcija   Istorijat Konjica   Fotografije   Arhiva   Smjestaj   Narudžbenica   Preuzimanje našeg linka   Kontakt   Linkovi
Da li ste zapazili našu narudžbenicu? Prof. dr. KASIM PROHIĆ

Kasim Prohić rođen je 25. oktobra 1937. godine u Konjicu. Godine 1965. završio je gimnaziju u svom rodnom gradu. Za vrijeme školovanja piše poeziju i objavljuje u omladinskim časopisima. Aktivno se bavio i sportom (atletikom), te učestvovao na republičkim takmičenjima.
Na Filozofski fakultet u Sarajevu upisuje se odmah nakon mature, na tek osnovani odsjek filozofije, na kojem sluša profesore Andiju Kre
šića, Antu Fiamenga, Vanju Sutlića i Ivana Fohta. Studij završava 1960. s odličnim ocjenama, da bi već sljedeće godine bio izabran za asistenta prof. Ivana Fohta na katedri za estetiku. Iste godine počinje objavljivati stručne radove u časopisima Izraz i Pregled. Od 1963. do 1964. boravi u Minhenu kod profesora Helmuta Kuna i Maxa Milera i sprema svoju doktorsku disertaciju koju će uspješno odbraniti u Sarajevu 1964. godine.
Za docenta je izabran 1967. godine a istovremeno postaje i glavni urednik novopokrenute omladinske revije Lica koja i danas izlazi u Sarajevu.
Osim prevoda ranog Lukača (1968-1969), Prohić će svoju prvu knjigu Odvažnost izricanja objaviti 1970. u biblioteci "Razlog" naklade Naprijed u Zagrebu. Ubrzo nakon prve, nastaće i druga knjiga – Figure otvorenih značenja – fenomenologija životnih formi koja će se pojaviti tek 1976. godine u izdanju zagrebačke Teje (urednik Vjeran Zupa).
Na prijedlog svojih profesora Vanje Sutlića i Andrije Krešića 1972. godine Kasim Prohić postaje glavni urednik poznate filozofske biblioteke "Logos", i taj će posao raditi sve do svoje smrti.
Iste godine u sarajevskoj "Svjetlosti" izlazi Prohićeva studija o djelu Meše Selimovića
Činiti i biti. Te godine Prohić dobija zvanje vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Godine 1973. postaje glavni urednik književnog časopisa "Izraz", a 1974. u Veselini Masleši objavljuje studiju o poeziji Maka Dizdara pod nazivom Apokrifnost poetskog govora. Za tu studiju, kao i za prethodnu o Meši Selimoviću, Prohić će dobiti Dvadesetsedmojulsku nagradu Bosne i Hercegovine.
Godine 1977. na dužem je studijskom boravku u Huserlovom arhivu u Luvenu u Belgiji a u svrhu pripreme knjige Iskustvo drugoga – Kategorija intersubjektiviteta u savremenoj filozofiji i umjetnosti, koja i uz svu obimnu sakupljenu građu nije nikad dovršena.
Godinu dana poslije Prohić je izabran za redovnog profesora. U to vrijeme prevodi obimno djelo Teodora Adorna Estetička teorija koje će se pojaviti u izdanju beogradskog Nolita.
Godine 1979. Prohić je izabran za glavnog urednika novog filozofskog časopisa "Dijalog" koji i dan danas izlazi u Sarajevu.
Godine 1980. objavljuje u Nolitu studiju Prizma i ogledalo koja sadrži tri velika eseja o autorima čuvene kritičke filozofske škole : Lukaču, Blohu i Adornu. Izostavio je studiju o Valteru Benjaminu sa namjerom da je objavi u posebnoj knjizi koju nije uspio za života završiti.
Za Prizmu i ogledalo, Prohić dobija dvije nagrade, "Nolita" i "Veselina Masleše".
Iste je godine izabran za dekana Filozofskog fakulteta, i na toj dužnosti će ostati tri godine, kratko do pred svoju smrt.
U posljednjim godinama života Prohić aktivno učestvuje u mnogim naučnim projektima, kulturnoj razmjeni i okruglim stolovima, kao i u razgovoru o širem jugoslavenskom kulturnom prostoru.
Sa tek navršenih četrdeset sedam godina, nakon kratke i teške bolesti, umire u zagrebačkoj bolnici Rebro 30. novembra 1984. godine.

Preuzeto iz izbora tekstova Kasima Prohića "Otvorena značenja"
objavljenih 2000. godine u nakladi
"Zoro" iz Zagreba
(predgovor: Abdulah Šarčević, izbor tekstova i pogovor: Eleonora Prohić)

Nazad na FOTOGRAFIJE

 

OBAVJESTITE PRIJATELJA O IZLASKU REVIJE "MOSTOVI"

E-mail prijatelja

Na vrh strane      

Webmaster

Copyright © 2007. "MOSTOVI"